REFERENCE

Našim zákazníkům poskytujeme široké portfolio IT služeb. Kromě zákazníků, kteří využívají našich služeb jednorázově, jsou zákazníci, kteří využívají našich služeb nepřetržitě. V dlouhodobé správě máme více než 1 000 počítačů, více než 80 fyzických a virtuálních serverů, desítky LAN počítačových sítí.