IT BEZPEČNOST

Rizika neoprávněných přístupů k firemním datům a jejich následné zneužití se dlouhodobě zvyšují, proto při svých činnostech klademe velký důraz na zabezpečení. Zejména v počítačových sítích implementujeme sofistikované metody např. vytváření privátních a veřejných segmentů v rámci firemních sítí.

KONTAKTY

it@4service.cz
+420 603 834 965