ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI 4service s.r.o.

Účelem této stránky je poskytnout Vám informace, jaké osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu.

1. Společnost 4service s.r.o. (dále jen Správce), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovává Vaše (dále jen Subjekt údajů) osobní údaje. Vztahuje se na osobní údaje s nimiž Správce a jeho zaměstnanci/pracovníci přijdou při svých činnostech do styku.

2. Osobní údaje Správce zpracovává za těmito účely: IT služby, obchod, pronájem, obchodní sdělení, marketing.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronickým způsobem do odvolání souhlasu. Osobní údaje Správce používá výhradně pro svoji potřebu a neposkytuje je pro potřeby třetí strany, ledaže třetí osoba data zpracovává výhradně pro Správce.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na gdpr@4service.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

- poskytovatel účetního softwaru a dalších, které Správce vlastní,

- další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

6. Vezměte na vědomí, že podle zákona a nařízení EU máte právo:

- udělený souhlas kdykoliv odvolat (vzít zpět),

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- požadovat po nás aktualizaci těchto osobních údajů,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.